SOLČANKA, s.r.o.

Certifikáty Slovak Gold

10. apríla 2012

Udelenie certifikátu Slovak Gold N 042012
Solčanka s morskou soľou a Solčanka s kuchynskou soľou

13. apríla 2011

Predĺženie certifikátu Slovak Gold N 042008
Solčanka so zníženým obsahom sodíka

25. októbra 2010

Predĺženie certifikátu Slovak Gold N 072007
Solčanka s morskou soľou a Solčanka s kuchynskou soľou

8. apríla 2010

Predĺženie certifikátu Slovak Gold N 042008
Solčanka so zníženým obsahom sodíka

20. novembra 2008

Predĺženie certifikátu Slovak Gold N 072007
Solčanka s morskou soľou a Solčanka s kuchynskou soľou

2. júna 2008

Udelenie certifikátu Slovak Gold N 042008
Solčanka so zníženým obsahom sodíka

28. mája 2007

Udelenie certifikátu Slovak Gold N 072007
Solčanka s morskou soľou a Solčanka s kuchynskou soľou

16. novembra 2005

Predĺženie certifikátu Slovak Gold N 352022
Solčanka s morskou soľou a Solčanka s kuchynskou soľou

14. apríla 2004

Predĺženie certifikátu Slovak Gold N 352022
Solčanka s morskou soľou a Solčanka s kuchynskou soľou

14. októbra 2002

Udelenie certifikátu Slovak Gold N 352002
Solčanka s morskou soľou a Solčanka s kuchynskou soľou