SOLČANKA, s.r.o.

E-čka označenia pre kyselinu glutamovú

Označenia v zozname E-čísel pre kyselinu glutamovú a jej soli

Kyselina glutamová E 620
Glutamát sodnýE 621
Glutamát draselýE 622
Glutamát vápenatýE 623
Glutamát amónnyE 624
Glutamát horečnatýE 625

Použitie kyseliny glutamovej a jej solí v potravinách upravuje Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 13. februára, ktorým sa vydáva hlava potravinového kódexu SR upravujúca cudzorodé látky v potravinách. 

Kyselina glutamová sa v súčasnosti vyrába fermentáciou pomocou rôznych kmeňov baktérií patriacich do rodu Corynebacterium a Brevibacterium. JECFA vypracoval koncepciu "akceptovaného denného príjmu" potravinárskych aditív (Accetable Daily Intake, ADI). ADI je množstvo potravinárskeho aditíva (definovaného v mg na 1 kg telesnej hmotnosti spotrebiteľa), ktoré sa môže konzumovať denne počas života bez zreteľného zdravotného rizika. Berú sa do úvahy všetky nežiadúce účinky, ku ktorým  môže dôjsť pri konzumácií tohto aditíva.